Biography

René van Sluis, born in Wormerveer, started at a very young age his pianostudy with his mother. A short time thereafter he began to perform in recitals en concerts. When he was 11 years old he was introduced to the famous pianist Arthur Rubinstein. After his college years he studied with Karel Hilsum at the Conservatorium of Amsterdam. At the age of 25 the well-known singing teacher Maartje Kliffen discovered his voice and advised him to start singing studies. After these studies he went studying at the Conservatorium of Arnhem, with Aafje Heynis where he graduated cum laude.

After his years at the Conservatorium, he continued his studies in Netherlands with Coby Riemersma, Bernard Kruysen, Cristina Deutekom (opera repertoire) and in Cologne with the well-known vocal pedagogue Professor Dr Josef Metternich.

His successful singing career has brought him on the biggest stages in Europe: Cologne, London, Birmingham, Antwerp, Brussels, Verviers, the Scala of Milan and repeatedly in the Royal Concertgebouw Amsterdam.

He has given concerts in both oratorios and operas and liedrecitals for which he has a great love (Schubert, Schumann, Brahms and Duparc), where he was regularly accompanied by pianist Eva Scholtens.

Since the end of his singing career he focuses again on studying piano.When René van Sluis is asked why the piano again?

"Singing and playing the piano are in one line to me. Bel Canto, which you hear in Bellini arias (Casta Diva), resounds in the melodic lines that Chopin wrote in e.g. his nocturnes. Chopin sent his pupils on singing lessons. In the breath of singing lies a large affinity with the beautiful legato arches, so common in the many melodies of all his works. This can lead to a deeper connection with the stillness and the melancholy what this music so deeply asks for." 

 

Biografie                                        

René van Sluis, geboren te Wormerveer, begon op zeer jonge leeftijd met pianolessen van zijn moeder. Al snel gaf hij vele recitals en concerten. Op 11- jarige leeftijd werd hij voorgesteld aan de beroemde pianist Arthur Rubinstein.
Na zijn gymnasiumtijd studeerde hij bij Karel Hilsum aan het Conservatorium van Amsterdam. Op 24-jarige leeftijd ontdekte de bekende zangpedagoge Maartje Kliffen zijn stem en adviseerde hem een beroepsopleiding te volgen. Waarna hij ging studeren aan het Conservatorium van Arnhem, bij Aafje Heynis bij wie hij cum laude afstudeerde.

Na zijn conservatoriumtijd vervolgde hij zijn studie in Nederland bij Coby Riemersma, Bernard Kruysen, Cristina Deutekom (operarepertoire) en in Keulen bij de bekende zangpedagoog Professor Dr Josef Metternich.

Zijn succesvolle zangcarrière heeft hem op de grootste podia in Europa gebracht: Keulen, Londen, Birmingham, Antwerpen, Brussel, Luik, de Scala van Milaan en herhaaldelijk in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam.
Hij heeft concerten gegeven in zowel oratoria en opera's en vooral liederenrecitals waarvoor hij een grote liefde heeft (Schubert, Schumann, Brahms en Duparc), en waarbij hij regelmatig begeleid werd door pianiste Eva Scholtens.

Na het afsluiten van zijn zangcarrière heeft hij zich opnieuw gericht op de pianostudie.
De vraag aan René van Sluis waarom weer de piano?
"Zingen en piano spelen liggen voor mij in elkaars verlengde. Het Bel Canto, wat je hoort o.a. in aria's van Bellini (Casta Diva) klinkt door in de melodische lijnen die Chopin schreef in o.a. zijn nocturnes. Chopin stuurde zijn leerlingen op zangles.
In de ademtocht van het zingen schuilt een grote affiniteit met de mooie legato bogen, die zo kenmerkend zijn in de vele melodieën van al zijn werken. Dit kan leiden tot een diepere verbondenheid met de verstilling en de weemoed waar deze muziek zo om vraagt."